• bilgi@tumistanbul.com
  • 0212 934 0 741

HABER DETAYI

1 Haziran 2018 18:08

İstanbul Galip Dede Sokağı Tarihi

İstanbul Galip Dede Sokağı Tarihi

İstanbul Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösterilir. Bunun içindir ki adına şiirler, romanlar, öyküler yazılmış, güzel filmlere sahne olmuştur. Zamanın da en büyük şehirlerden biriydi. Sokak isimleride İstanbul’un güzelliği kadar ilginçtir.Her bir sokağın kendine özgü öyküsü vardır. Hemen hemen her sokağın bir anısı vardır yani gelişi güzel isimler değildir. Ama hepsi için de geçerli değildir garip isimler de yok değildir. Bunlar arasında Rum ve Bizans asıllı isimler de bulunmaktadır. Birçoğunun geçmişini bulmak mümkünken bazılarının bulmak çok zor.  Bu yüzdendir ki her sokağı tek tek gezip görmek lazımdır, çünkü isimlerinin ilginç olmasından ziyade içinde birçok önemli kişiyi barındırmaktadır.  Mesela birkaç örnek verecek olursak; EMİNÖNÜ: Osmanlı döneminde deniz gümrüğü ve gümrük eminliği burada bulunduğu için bu isimle anılmış. Bu sadece örneklerden bir tanesidir bunun gibi yüzlercesi bulunmaktadır. Galip dede sokağı Karaköy ile İstiklal Caddesi arasında bağlantı görevi görmektedir.

İstanbul’un en güzel caddelerinden biridir. Sokakta Galata Mevlevi hanesi de bulunmaktadır. Sokak adını Türk tasavvuf edebiyatının ünlü ismi ŞEYH Galip’ten almaktadır. Sokak irili ufaklı dükkanlar, küçük kafeler, tarihi binalar bulunan dar ve dik bir yokuştadır. İçinde blunan mevlevihane Beyoğlu’ndaki en önemli Osmanlı eserlerindendir. Mevlevihane iskender Paşa’nın Galata’daki arazisine kurulan İstanbul’un ilk Mevlevi hanesidir. İstanbul depreminden etkilendiği için 17. Yüzyıl başlarından itibaren bir çok onarım geçirerek külliye halini almıştır. Tekkeler kapatıldıktan sonra mevlevihane fonksiyonu sona ermiş bir süre ilk mektep olarak kullanılmış daha sonra müzeye dönüştürülmüştür. Sokak içerisinde Şeyh Galip Dede Türbesi bulunmaktadır. Şeyh Galip Mevlevi tarikatının şeyhlerindendir. Asıl ismi Mehmet Esat’tır mevlevi şeyhi olduktan sonra Galip Dede ünvanını almıştır.

Galip Dede türbesi Mehmet Sait Efendi tarafından Bağdat Seferi dönüşü yaptırmıştır. Biraz da Şeyh Galip kimdir? Eserleri nelerdir? biraz inceleyelim. Mehmed Es’ad diğer adıyla Şeyh Galip 1757 yılında İstabul’da doğmuştur. Yenikapı Mevlevihanesinde dünyaya gelmiştir. Divan Edebiyatının beş büyük temsilcisinin sonuncusudur(. Divan edebiyatının gelişmesinde büyük rol oynamıştır fakat divan edebiyatı geleneklerinde de kopmamıştır. İlk öğretimini de babasından almıştır. Şair ve alim olan babası Mevlevi ailesinden olduğu için meslek seçiminde büyük bir etkisi olmuştur. Çok küçük yaşta şiir yazmaya başlamış ve Divan-ı Humayun’un Beylikci odasında bir memur olarak çalıştı. İlk şiirlerinde Esad mahlasını kullanmıştır fakat bu ismin başkaları tarafından kullanıldığını görünce Galib mahlasını almıştır.Yirmi dört yaşındayken Divan’ını yazmıştır.

Yirmi altı yaşında da mesnevi türünün en başarılı örneklerinden “Hüsnü Aşk” adlı eseri yapmıştır. Bir yıl ilim ile ve eserlerini yazmakla uğraşmış, daha sonra Konya’ya çileye çekilmek için gitmiştir. Fakat babası istediği için İstanbul’a dönmüş ve orada tamamlamıştır. Daha sonra Sütlücedeki evine çekilmiştir. Daha sonra Konya Çelebisi tarafından Galata Mevlevihanesi Şeyhi olarak atanmıştır. Bu 3. Selim’in dikkatini çekmiş, onunla iyi bir dostluk kurmuş, dergahta sık sık ziyarette bulumuştur. 3. Selim sayesinde tekke ve müştemilatını restore ettirmeyi başarmış ve başkentin en önemli edebi merkezi haline getirmiştir.

Galib şiirlerinde ve eserlerinde ona saygı ve hayranlığını dile getirmiştir. 3. Selimde Galib ölene kadar onun tüm bakımını yaptırmıştır.  41  yaşında hayatını kaybetmiştir. Galip Dede Sokağı da ismini Şeyh Galipten almaktadır.  Mevlevihane 2 Ekim 1946 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile devredilmiş ve müze olmasına karar verilmiş. O tarihten itibaren müze olarak devam emiştir. Galip Dede Caddesi 19. Yy  ortalarında şekillenmeye başlamıştır.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.